Under de senaste åren har det vuxit fram en "skogsträdgård" bredvid Bäckhästens Bageri & Café. Det är ett av resultaten av projektet "Mat, möten, miljö - odlingsträdgård för lärande och  landsbygdsutveckling" .  Tanken med projektet, som drivs med stöd från LLUH, Leader Halland och Jordbruksverket,  är att skapa en mötesplats för människor med intresse för tankar runt odling, mat, miljö och hållbar utveckling. Vi vill att besökare får med sig kunskap, inspiration och goda exempel. Mest synligt är förstås odlingarna och skogsträdgården, och andra delar består av informationsspridande, kurser och nätverkande

Vad är då en skogsträdgård? Många definitioner finns, men i alla fall har vi planterat många olika träd och buskar, kända och okända sorter, på de steniga ängs och betesmarkerna som gränsar mot skogen norr om bageriet. Mycket material har vuxit fram  under projektets gång,  hittills finns detta att titta på:

Vad är en skogsträdgård  Artikel av Turid Brodin

Projektredovisningen:  Mat, möten, miljö - odlingsträdgård för lärande och landsbygdsutveckling, slutrapport

Häftet Fruktlunden i Bäck, med sortlista och karta beskriver skogsträdgården, eller fruktlunden som den kommit att kallas. På kartan kan man se var växterna i sortlistan finns

Boplatser för smådjur finn det gott om, infoskyltar finns utplacerade

I häftet Vad odlas i Bäck, spannmålförsök kan man läsa försöksodlingarna som presenterades vid skördefesten 2021

Fjärilslandet , vid glashusgaveln, till glädje både för insekter och människor

Tillbaka till startsida